GENEL KURUL TUTANAĞI VE BÜTÇE

Sayın Site Sakinlerimiz,

14.07.2019 tarihinde yapılan genel kurul tutanağı ve 2019/2020 bütçesi ektedir.

Saygılarımızla,

DAP ADAM KULE YÖNETİCİLİĞİ

http://www.adamkule.com/resimler/files/GENEL%20KURUL%20TUTANA%C4%9EI%20VE%20B%C3%9CT%C3%87E.pdf